Meditácie

„Meditácia je stav bez myslenia. Meditácia je stav čistého vedomia bez obsahu. Keď ustal pohyb a zastavilo sa myslenie, žiadne myšlienky sa netúlajú, nevznikajú žiadne žiadosti, vo vašom vnútri sa rozhostilo ticho – toto ticho je meditácia. A iba v tomto tichu možno spoznať pravdu, nikde inde.“ OSHO

Skupinové meditácie v Marianke
Individuálne hodiny meditácie