Pránajáma – sila dychu

(článok vyšiel v časopise VITALITA č. 11/2015)

„Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou.“ (Gn 2, 7)

Človek nie je len hmota z mäsa a kostí, okrem fyzického tela má ešte ďalšie telá, ktoré vibrujú na rôznych frekvenciách. Východná filozofia hovorí, že každá ľudská bytosť má sedem tiel, štyri sú spojené s materiálnym svetom a tri patria do duchovnej sféry. Fyzické telo je to, ktoré vidíme, cítime a môžeme sa ho dotknúť. Je to prostriedok, nástroj vďaka ktorému sa môže duch prejaviť a konať v materiálnej rovine. No rovnako ako iné nástroje, aj ľudské telo potrebuje k práci energiu. Touto energiou je prána, životná sila, v Číne nazývaná čchi a v Japonsku ki. Táto prúdi v tele cez jemné energetické kanály nádí a oživuje všetky bunky a orgány. Bez prány nie je možný život a keď prestane prúdiť, fyzické telo zomiera. Zdroje, z ktorých získavame pránu, sú rôzne. Potrava, ktorú zjeme, emócie, myšlienky, ale predovšetkým dych. S každým nádychom prijímame nielen kyslík, ale aj životodarnú energiu, napájame sa na jej univerzálny zdroj. Bez jedla človek vydrží niekoľko týždňov, bez vody niekoľko dní, no bez dychu iba zopár minút. Dych znamená život a preto ako dýchame, tak aj žijeme.

Dýchanie je prvá a najzákladnejšia činnosť, ktorú sa naučíme hneď ako prídeme na svet. Tento proces je automatický a deje sa nevedome počas celého života – akoby sme mali zapnutého autopilota, ktorý za nás neustále dýcha, či spíme alebo vykonávame akúkoľvek činnosť. A tak sa nám nikdy nemôže stať, že sa zabudneme nadýchnuť, lebo naše telo vie, čo má robiť. No nie je dýchanie ako dýchanie. Mnohé východné učenia ako joga, meditácia či bojové umenia kladú dôraz na techniku správneho dýchania a dychové cvičenia, ktorých cieľom je nielen zvýšiť kapacitu pľúc a zlepšiť zásobovanie orgánov kyslíkom, ale predovšetkým riadiť tok životnej energie prány v tele. Hovorí sa, že ten, kto vie ovládať svoj dych, dokáže ovládať svoju energiu a stane sa pánom svojej sily. Kľúčom k tomu je, aby sa dych stal vedomým, čo znamená plné sústredenie pozornosti na každý nádych a výdych.

Dychové cvičenia pre zdravé telo aj myseľ

Slovo pránajáma pochádza zo sanskrtu a znamená ovládanie alebo usmerňovanie životnej energie – prány. Vychádza z poznatkov o energetickom systéme človeka, ktorý tvoria tri hlavné energetické kanály, nazývané ida, pingala a sušumna, energetické centrá – čakry a 72-tisíc kanálov nádí, ktoré prechádzajú celým telom a zásobujú ho energiou. Pránajáma zahŕňa rôzne dychové cvičenia, pri ktorých sa dych vedome vedie určitým spôsobom s cieľom zlepšiť prúdenie životnej energie. Množstvo a kvalita prány a tiež to, ako prúdi cez nádí a čakry, určuje stav mysle človeka. Ak je prány dostatok a prúdi rovnomerne, myseľ zostáva pokojná, pozitívna a plná entuziazmu. No ak nevenujeme dostatočnú pozornosť dychu a dýchame nevedome, naše energetické kanály sa môžu čiastočne alebo úplne zablokovať, čo naruší tok životnej energie. Výsledkom je potom pocit strachu, obavy, neistota, vnútorný konflikt, napätie a ďalšie negatívne kvality. Pravidelné praktikovanie pránajámy zvýši množstvo a kvalitu prány, odstráni blokády v čakrách a energetických kanáloch, čo prináša veľmi pozitívne pocity. Dôležité však je, aby sme cvičenia vykonávali správnym spôsobom, ideálne aspoň zo začiatku pod dohľadom skúseného učiteľa, ktorý nás naučí správne techniky.

Indický mudrc Patandžali vo svojom diela Jogasútry hovorí o pránajáme ako o jednom zo spôsobov, ako dosiahnuť vyššie stavy vedomia. Vedomá práca s dychom a s energiou vedie k Samádhi, najvyššiemu stavu blaženosti. V hatha joge sa tiež praktikuje osem druhov pránajámy, vďaka ktorým budú telo aj myseľ zdravé. Staré jogínske a ajurvédske texty spomínajú päť druhov životnej energie, každá z nich má v tele inú úlohu. Nazývajú sa prána, apána, vyána, udána a samána. Z nich sú najdôležitejšie prvé dve – prána zabezpečuje prúdenie energie smerom nahor, vyživuje tak tkanivá a orgány a apána naopak smerom nadol, čiže je zodpovedná za vylučovanie všetkého, čo telo už nepotrebuje. Pomocou pránajámy môžeme dosiahnuť rovnováhu týchto energií a harmóniu tela, mysle a ducha.

Základné druhy pránajámy

Bhastrika – „Kováčske mechy“

Tradičné jogínske dychové cvičenie, ktoré zvyšuje pránu, energizuje telo a očisťuje myseľ. Zvyšuje metabolizmus a keď ho budete robiť niekoľkokrát denne, pomôže vám schudnúť. Pozor, táto technika sa neodporúča pred spaním, lebo aktivizuje myseľ.

Ako na to:

Uvoľnite ramená a niekoľkokrát sa zhlboka nadýchnite do brucha. Silno vydychujte a nadychujte sa nosom cez bránicu, každý nádych a výdych je v dĺžke jednej sekundy. Pri dýchaní sa brucho pohybuje smerom dnu a von, zatiať čo hlava, ramená a hrudník zostávajú bez pohybu. Začnite s desiatimi dychmi, po chvíli oddychu urobte ďalších 20 dychov, opäť pauza a nakoniec 30 dychov.

Kapalabhati – „Žiariaca lebka“

Tento typ pránajámy sa skladá z krátkych, silných výdychov a pasívnych nádychov. Je to tradičná očistná technika, nazývaná aj krija, ktorá očisťuje dýchací systém tým, že podporuje uvoľňovanie toxínov a odpadových látok. Taktiež tonizuje a omladzuje telo a myseľ.

Ako na to:

Posaďte sa do pohodlnej pozície s vystretým chrbtom, zatvorte oči a sústreďte svoju pozornosť na oblasť brucha. Nadýchnite sa oboma nosnými dierkami a silno vydýchnite s kontrakciou brušných svalov. Takto dýchajte v pravidelnom rytme s pozornosťou na výdych, pri čom nádych by mal byť automatický. Na začiatku zvoľte pomalšie tempo – 65 až 70 kontrakcií za minútu, postupne môžete zrýchľovať. Dýchajte takto približne minútu, potom vydýchnite všetok vzduch a zadržte dych. Keď budete potrebovať, nadýchnite sa, chvíľu dýchajte normálne a potom celý postup zopakujte.

Anuloma viloma – Striedavé dýchanie

Pri tejto technike sa nadychujete jednou nosnou dierkou, potom zadržíte na chvíľu dych a nakoniec vydychujete druhou nosnou dierkou. Harmonizuje obe mozgové hemisféry – ľavú, ktorá zodpovedá za logické myslenie a reč a pravú, ktorá má na starosti kreativitu. V joge je považovaná za najlepšiu metódu ako upokojiť myseľ a nervový systém.

Ako na to:

Pomocou palca pravej ruky si zapchajte pravú nosnú dierku a pomaly sa nadýchnite cez ľavú. V nádychu zadržte na chvíľu dych, prsteníkom pravej ruky si zapchajte ľavú nosnú dierku a  a pomaly vydýchnite cez pravú. Opäť na chvíľu zadržte dych vo výdychu a nadýchnite sa cez pravú dierku. Na chvíľu zádrž dychu, potom si zapchajte pravú dierku a výdych cez ľavú. Tento cyklus opakujte tak dlho, ako vám je príjemné.

V decembrovom čísle Vitality vám dám niekoľko tipov, ako môžete vďaka joge prežiť sviatky v zdraví a harmónii.