Práca s čakrami

Vitalita 5_2015 - Práca s čakrami_str.2

(článok vyšiel v časopise VITALITA č. 5/2015)

Joga učí, že na to, aby ste sa v živote cítili stabilnejšie a viac v spojení sami so sebou a s ostatnými, musí potreba zmeny vychádzať z vášho vnútra. Jedným zo spôsobov, ako zmeniť vašu vnútornú realitu, je práca s čakrami – energetickými centrami ľudského tela.

Slovo čakra znamená „otáčajúce sa koleso“. V týchto miestach sa stretáva fyzické, energetické, emocionálne a mentálne telo. Prostredníctvom čakier sa projektuje vaše vedomie, čo do značnej miery určuje, ako vnímate realitu cez emócie, túžby, úroveň sebavedomia a strachu, dokonca sa tu prejavujú fyzické symptómy.

Pri práci s týmito centrami pomocou jogy môžete postupne odstrániť všetky bloky, ktoré bránia rozvoju vášho najvyššieho potenciálu.

  1. Muladhára – koreňová čakra

Práca s touto čakrou pomocou asán, dychu a meditácie vám dá pocit uzemnenia a upokojenia. Počas cvičenia vnímajte spojenie so zemou vo svojich chodidlách, nohách a panvovom dne. Nechajte každý výdych spojiť vás s prítomným okamihom, pocítiť stabilitu a vnútorný pokoj.

Cvičenie pre 1. čakru – Korene stromu

Postavte sa s mierne rozkročenými nohami, zatvorte oči a sústreďte svoju pozornosť na vaše chodidlá. Vnímajte dotyk so zemou a zemskú energiu, ktorá prechádza cez chodidlá do celého tela. Predstavte si, že ste strom, ktorý je pevne zakorenený do zeme a cez svoje korene čerpá životnú silu. Cíťte ako táto živá energia napĺňa celú oblasť panvy a dáva vám pocit bezpečia, vnútornej sily a sebavedomia.

Povedzte si mantru: „Som tu a teraz a stojím pevne na svojich nohách.“

  1. Svadhištána – sakrálna čakra

Druhá čakra je spojená s elementom vody, ktorá podporuje plynutie, ohybnosť a radosť. Keď s ňou budete pracovať, pomôže vám zlepšiť vzťahy s druhými ľuďmi aj so sebou samým. Objavíte v sebe veľký zdroj kreativity a vnútornej sily, vďaka ktorej sa budete môcť naplno prejaviť a určiť si svoje hranice. Cez vnútornú prácu so sakrálnou čakrou dokážete lepšie pozorovať svoje emócie a reakcie na rôzne podnety.

Cvičenie pre 2. čakru – Spontánny tanec

Nádite si miesto, kde vás nebude nikto rušiť a kde môžete byť naplno sami sebou. Pustite si svoju obľúbenú tanečnú hudbu, zatvorte oči a začnite pohybovať svojím telom do jej rytmu. Skúste sa do toho naplno ponoriť a odhoďte všetky zábrany. Robte čokoľvek, čo práve cítite – vlňte sa, krúžte bokmi, traste rukami a nohami, skáčte. Prebuďte v sebe kreatívnu energiu, ktorá sa chce prejaviť! Je úplne jedno, ako to vyzerá, veď nikto vás nevidí ani nebude hodnotiť.

Potom, keď to tak budete cítiť, vypnite hudbu, postavte sa s mierne rozkročenými nohami a otvorenými dlaňami. Zatvorte oči a sústreďte sa na svoj dych a tlkot srdca. Cíťte, ako sa rozvibrovala vaša energia a rozprúdila krv. Položte si ruky na oblasť podbruška, vnímajte teplo a predstavte si potenciál tvorenia, ktorý sa vo vás ukrýva.

Povedzte si mantru: „S ľahkosťou plávam oceánom života.“

  1. Manipúra – čakra solar plexu

Táto čakra je centrom vášho vnútorného ohňa – fyzického i duševného. Oheň predstavuje element transformácie, dodáva vám silu k zmene. Ovplyvňuje nielen to, ako trávite potravu, ale aj ako dokážete veci „stráviť“ na emočnej rovine. Manipúra čakra dokáže transformovať negatívne na pozitívne, premeniť prekážky na výhody, strach na slobodu. Vďaka práci s ňou budete môcť lepšie filtrovať, čo z vonkajšieho sveta pustíte do toho vnútorného. Uvedomíte si, že nemusíte spracovať všetko, čo vám príde do cesty – niektoré veci sú skrátka mimo vás.

Cvičenie pre 3. čakru – Ohnivý dych

Pri tomto cvičení môžete sedieť alebo stáť. Zatvorte oči, s hlbokým nádychom maximálne naplňte pľúca vzduchom a potom zhlboka vydýchnite. Začnite zrýchľovať dýchanie a pomocou brušných svalov pri každom výdychu prudko vytlačte všetok vzduch. Dýchajte rýchlo v pravidelnom rytme a vnímajte, ako sa zvyšuje oheň v oblasti solar plexu.

Mantrou pre tretiu čakru je veta: „Odvážne kráčam vpred.“

  1. Anáhata – Srdcová čakra

Elementom štvrtej čakry je vzduch, ktorý vám pomáha integrovaťduchovné uvedomenie lásky, súcitu a spojenia s Univerzom. Vzduch je – rovnako ako láska – všade okolo vás aj vo vašom vnútri.

Anáhata je zdrojom bezpodmienečnej lásky a hlbokej pravdy, ktorú nemožno vyjadriť slovami. Je mostom medzi spodnými a vrchnými čakrami a spája fyzickú rovinu s duchovnou. Ak je otvorená, človek dokáže počúvať svoj vnútorný hlas a nájsť svoju vlastnú cestu.

Cvičenie pre 4. čakru – Hlas srdca

Sadnite si na zem do tureckého sedu, vystrite chrbát a zatvorte oči. Dýchajte zhlboka a s každým výdychom uvoľnite celé telo. Postupne obráťte svoju pozornosť do oblasti srdca, vnímajte jeho rytmus a energiu. Iba keď utíšite svoju myseľ, budte môcť začuť tichý vnútorný hlas – hlas svojej duše. Pozorne počúvajte, aké posolstvo vám chce odovzdať. Predstavte si, ako vaše srdce napĺňa láska a súcit, ktoré žiaria všade naokolo. Zapamätajte si tento pocit a potom skúste v každodennom živote lásku a súcit vložiť do všetkého, čo robíte.

Mantrou srdcovej čakry je: „Otváram svoje srdce láske.“

  1. Višudha – Krčná čakra

Otvorením piatej čakry sa vytvorí priestor v oblasti krku, cez ktorý bude môcť prúdiť hlboká spirituálna pravda. Pomôže vám komunikovať jasne, čestne a bez strachu. Tiež sa z vás stane dobrý poslucháč, ktorý je vnímavý voči druhým a nesnaží sa za každú cenu presadzovať svoje názory.

Cvičenie pre 5. čakru – Harmonizujúci spev

Jedným z najjednoduchších spôsobov, ako sa naladiť na energiu piatej čakry, je spev. Pohodlne sa usaďte, zatvorte oči a ústa. Uvoľnite všetko napätie v tvári a v sánke. S výdychom začnite spievať zvuk „mmmmmm“ v tóne, ktorý vám je prirodzený. Vnímajte vibráciu v jazyku, perách, lícach, ušiach, sánke a hrdle. Predstavujte si, ako tento zvuk uvoľňuje všetko napätie, očisťuje celú oblasť krku, aby energia višudha čakry mohla voľne prúdiť.

Vyslovte mantru: „Slobodne hovorím svoju pravdu.“

  1. Adžňa – Čakra tretieho oka

Práca so šiestou čakrou vám pomôže stať sa viac vedomými a vidieť v živote všetko oveľa jasnejšie. Podporí vašu schopnosť intuície a správne vnímanie, vďaka čomu budete schopní vidieť, že všetko je navzájom prepojené. Pomocou otvorenej šiestej čakry budete môcť nadviazať kontakt s vyšším, kozmickým vedomím.

Cvičenie pre 6. čakru – Horúce dlane

Seďte v pohodlnom sede, nohy sú pokrčené a chrbát vystretý. Zatvorte oči a obráťte pohľad za viečkami do priestoru medzi obočím – na svoje tretie oko. Spojte si dlane pred srdcom ako pri modlitbe a začnite ich silno trieť jednu o druhú. Keď sa už dlane dostatočne zahriali, priložte ich na oči a nechajte do nich prenikať teplo. Cíťte ako sa postupne uvoľňuje všetko napätie v očiach a okolo nich. Opakujte tento postup trikrát za sebou.

Mantra pre šiestu čakru je: „Vidím skutočnú pravdu.“

  1. Sahasrára – korunná čakra

Siedma čakra integruje celú vašu bytosť a vytvára spojenie medzi vaším skutočným JA a všetkými ostatnými vecami. Pomáha pozdvihnúť vedomie na najvyššiu úroveň, do stavu osvietenia. Možno ste už zažili záblesky tohto stavu, kedy vám je zrazu všetko jasné, napĺňa vás pokoj, harmónia a radosť. Takýto moment môže prísť kedykoľvek a vy vtedy v sebe pocítite zjednotenie mužskej a ženskej energie, jin a jang.

Cvičenie pre 7. čakru – Meditácia s vizualizáciou

Seďte v rovnakej pozícii ako v predošlom cviku, s rukami pred srdcom v pozícii modlitby. Zamerajte svoju pozornosť na oblasť panvy (1. čakra) a vnímajte jej energiu. Zostaňte tam dovtedy, kým nebudete cítiť uzemnenie, oporu a uvoľnenie. Potom sa pozornosťou presuňte do druhej čakry, až kým naplno neprecítite jej energiu. To isté zopakujte pre každú ďalšiu čakru. Keď dosiahnete úroveň siedmej čakry, vizualizujte si na vrchole hlavy žiarivý biely lotosový kvet s tisícom okvetných lístkov. Tieto lístky sa postupne začínajú otvárať a vaša najvnútornejšia podstata postupne splýva s Univerzom.

Povedzte si mantru: „Vnímam v sebe nekonečný priestor a absolútnu jednotu so všetkým, čo ma obklopuje.“

V májovom čísle Vitality vám predstavím koncept intuitívneho zdravého varenia bez receptov.