Mužská a ženská energia z pohľadu tantry

Vitalita 10_2015, str.2

(článok vyšiel v časopise VITALITA č. 10/2015)

Celé Univerzum funguje na princípe spojenia mužského a ženského princípu – jin a jang, pozitívneho a negatívneho aspektu. Bez jednoty týchto dvoch elementov by nebol možný život.

Stará védska tradícia dala týmto univerzálnym princípom formu mužského božstva – Šiva a ženského božstva – Šakti. Šiva predstavuje konštitutívny prvok Univerza a život ako taký vo svojom pôvodnom štádiu. Je to potenciálna energia v tej najčistejšej forme. Šakti znamená posvätnú silu, prvotnú dynamickú kozmickú energiu, ktorá je zdrojom pohybu v celom vesmíre. Je stelesnením božskej ženskej tvorivosti a nazýva sa aj Veľkou Božskou Matkou. Reprezentuje samotnú kozmickú existenciu, no zároveň aj oslobodenie vo forme tajomnej sily Kundalini.

Z metafyzického pohľadu je posvätná dvojica Šiva-Šakti stelesnením dvoch základných aspektov Boha – mužský princíp, ktorý je trvalou božskou vlastnosťou a ženský princíp, ktorý predstavuje jeho energiu, ktorá sa manifestuje v hmotnom svete. Každý človek v sebe obsahuje obidva aspekty, mužský aj ženský. V materiálnej rovine je vždy jeden z nich dominantný a navonok sa prejavuje ako fyzické telo – narodili sme sa ako žena alebo muž. No na úrovni psychiky sú prítomné obidve stránky a aktivujú sa podľa potreby.

Tantra nás učí nachádzať a spájať vnútri nášho Ja obidve polarity. V každom z nás je jin aj jang, dôležité však je, aby boli v rovnováhe. Kontakt s naším vnútorným Ja slúži ako most k najhlbším zákutiam nášho bytia, kde môžeme odhaliť našu vnútornú žiaru a naučiť sa ju zdieľať. Tantrické učenie sa zameriava na zjednotenie oboch vnútorných energetických protipólov. Odhaľovanie našich ženských a mužských vlastností je výzvou, ktorej zdolaním dosiahneme rovnováhu medzi genetickými a duchovnými prírodnými silami. Dosiahnutie spojenia vnútorného muža a ženy pripraví oboch partnerov na nové duchovné povznesenie, ich vedomie sa otvorí hlbokým úrovniam blaženosti a jednoty.

Ženská a mužská energia v skutočnosti nie sú opačné a dualistické, ale sú Jedným. Sú to dve tváre jednej božskej energie, ktoré patria k sebe a spoločne oslavujú radostné stvorenie. Jedinou skutočnou pravdou v realizácii každej bytosti je: JA SOM. V tejto mystickej mantre oba aspekty splývajú v jedno, neexistuje diferenciácia. JA reprezentuje mužskú energiu, zatiaľ čo SOM ženskú. JA udáva smer a cieľ, vymedzuje a rozdeľuje: JA, nie ten druhý. Na druhej strane SOM je ako všetko zahŕňajúci oceán. Odráža ženskú energiu, nevyčerpateľný zdroj, ktorý nepozná hranice ani rozdiely. Podstatou ženskej energie je plynutie a spojenie, je to skutočný Domov, odkiaľ všetko vychádza a kam sa všetko navracia. V JA SOM sa mužská a ženská energia spájajú v blaženosti a stávajú sa Jedným.

Ženská a mužská energia verzus spoločnosť

V minulosti bolo jasne dané, kto má akú úlohu v rámci spoločnosti a čo je náplňou jeho práce. Muži boli odjakživa lovci či bojovníci a ich prednosťami boli sila, rýchlosť a výbušnosť. Jangová energia je aktívna, má tendenciu ovládať, riadiť a nesie v sebe kvalitu ohňa, slnka. Naopak, ženská energia je úplne iná. Je poddajná, mäkká a plynie ako voda, prispôsobujúc sa svojmu prostrediu. Atribútom jinu je pasivita, symbolom mesiac. Ženy mali vždy v rámci spoločenstva za úlohu starať sa o rodinu, vychovávať deti a vytvárať to povestné „teplo domova“, do ktorého sa každý bojovník s radosťou vracal po ťažkom boji.

No dnešná doba prevrátila tradičné hodnoty naruby. Ženy aj muži sú často nútení potlačiť ich vlastnú prirodzenosť, aby zapadali do všeobecne uznávaného vzorca správania. Dnes má veľkú prevahu mužská energia. A keďže chlapi predsa neplačú, každý sa snaží navonok vyzerať silný a statočný. Je to hra, ktorú sa snažia hrať pred ostatnými nielen muži, ale bohužiaľ častokrát aj ženy. Tie sa zo všetkých síl chcú mužom vyrovnať a tak používajú ich energiu. Áno, jang im síce dáva silu a výkonnosť, no výsledkom je to, že sa ženy cítia odpojené od svojej ženskej podstaty. Stratia spojenie so sebou samými a s Matkou Zemou, ktorá bola kedysi zdrojom ich tajomnej sily a krásy, pre ktorú boli muži ochotní vybojovať celé kráľovstvá. Cítia sa zmätené a neisté samy sebou a ich duša plače. Kdesi v hĺbke svojej duše počujú tichý hlas Matky Zeme, ktorá ich volá, aby splnili svoje životné poslanie. Túžia opäť nájsť samy seba, nájsť ten povestný Svätý Grál. No ten sa však neskrýva nikde inde než v nich samotných.

Ženská energia je tvorivou energiou zrodenia, nového začiatku, vďaka ktorej sa môže mužská energia manifestovať. Žena je nádobou, ktorá dáva mužovi priestor, aby mohol naplno prejaviť svoju silu. Jej moc nie je v boji, v dobývaní a ovládaní. Práve naopak – skutočná sila ženy je v plynutí, v odovzdaní sa a v bezhraničnej láske, ktorú dáva vôkol seba. Zo všetkého, čo robí, je cítiť jej lásku a nehu, ktoré akoby vyžarovali z každej veci, ktorej sa dotkla jej ruka. Každá žena v sebe ukrýva nekonečný zdroj lásky, ktorý keď sa otvorí, dokáže zmeniť svet. Akonáhle si to uvedomí a začne túto silu používať, každý bojovník pred ňou ochotne zloží svoje zbrane a odovzdá jej svoje kráľovstvo – dobrovoľne a bez boja.

Obidva aspekty Boha, mužský aj ženský, sú rovnako dôležité a potrebné. Iba vtedy, keď sú v harmónii a spoja sa v jedno, môže vzniknúť život. Podstatné je, aby sme pochopili, kto sme a aká je naša úloha na tomto svete. Naučili sa využívať náš skrytý potenciál a neidentifikovali sa s niečím, čo nie sme. Keď budeme konať v súlade s naším poslaním a využívať dary, ktoré sme dostali, náš život bude naplnený a šťastný.

V novembrovom čísle si povieme niečo o dýchaní a pránajáme.