Veľké Biele Bratstvo a Božská Hierarchia

Obrázok (1)

(článok vyšiel v časopise JASNOVIDKA č. 3/2015)

Alana Dev Priya Židziková

Učiteľka jogy a meditácie, ajurvédska masérka a terapeutka (tantra, reiki, kryštály). Dlhé roky sa venuje zdravej výžive, alternatívnej medicíne, ezoterike a duchovným terapiám. Autorka autobiografického románu Posolstvo rieky, kde opisuje svoje mystické zážitky z cesty do Indie.

Veľké Biele Bratstvo a Božská Hierarchia

Staré kultúry verili, že všetko v Univerze je živé – kamene, elementy, rastliny, zvieratá, ľudia aj duchovné bytosti. Všetko oživuje božská energia a každá, aj tá najjednoduchšia bytosť sa snaží o pokrok v rámci evolúcie, o dosiahnutie vyššieho stavu vedomia a priblíženie sa k Bohu. Keďže celé Univerzum je zákonité, existuje tu určitá hierarchia na základe úrovne vedomia.

Najvyšším princípom, ktorý dokážeme ako ľudia pochopiť, je Trojjediný Slnečný Logos, o ktorom som písala v minulom čísle. Tento princíp sa ďalej prejavuje prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorý sa nazýva Veľké Biele Bratstvo, Veľké Bratstvo Svetla alebo Veľká Biela Lóža (biela farba je tu ako symbol najvyššej duchovnej čistoty). Cieľom Veľkého Bieleho Bratstva je duchovné prebudenie a pozdvihnutie všetkých duší k Bohu (osvietenie). Je to súčasť Božského plánu, v ktorom je každá individuálna duša dôležitá a má svoje miesto. Najvyšším cieľom všetkých živých bytostí je znovu splynúť s Bohom, so Zdrojom, z ktorého všetko pochádza. Tento proces uvedomovania si svojej božskosti je však veľmi zdĺhavý a častokrát aj bolestivý. Počas tisícov rokov duše prechádzajú procesom reinkarnácie, rodia sa v hmotnom tele, zomierajú a potom sa rodia v tele inom, znova a znova. Až dovtedy, kým sa im nepodarí plne realizovať Boha v sebe, dosiahnuť stav osvietenia a oslobodenia.

Veľké Biele Bratstvo je súčasťou Božskej Hierarchie, ktorú tvoria duše na rôznych stupňoch evolúcie vedomia, ktorých je celkovo sedem. Prvé tri stupne sú duše, ktoré túžia po poznaní pravdy a rozhodnú sa vykročiť na cestu za jej hľadaním, bez ohľadu na prekážky, ktoré ich stretnú.

Prvou skupinou sú tzv. Idealisti – ľudia, ktorí pocítia vnútornú túžbu po múdrosti. Chcú vedieť viac, spoznať podstatu a nájsť odpovede na mnoho otázok, týkajúcich sa ich samých, zmyslu života a Boha. Tento stav je však pomerne nestály, častokrát kolíše od úplného nadšenia až po návrat k pasivite a ignorancii. Keď sa na ceste objavia prvé prekážky, ideály sa rýchlo rozplynú a človek sa vráti do zažitých stereotypov.

No ak Idealista vytrvá a nenechá sa odradiť, postupne získa stabilitu a istotu. Vtedy sa z neho stane skutočný filozof a jeho vedomie môže vystúpiť vyššie zo stavu nevedomosti na úroveň Hľadača pravdy. V starovekých mysterických školách bola táto fáza akýmsi predstupňom pred prijatím za skutočného učeníka. Nazýva sa aj Učeníkom na pokušení, lebo sa tu stretáva s mnohými pokušeniami a ťažkosťami, ktoré ho, ak nie je dostatočne vnútorne silný, môžu odradiť na ceste za pravdou.

Ak však po tejto ceste človek vytrvale a pevne kráča ďalej, stáva sa dostatočne vedomým a môže byť prijatý za Učeníka – novica. Od tejto chvíle je pripravený pochopiť pravdu, lebo závoj ilúzií, ktorý mu doteraz zahmlieval zrak, sa postupne rozpúšťa.

Staroveké mysterické školy boli miestom, kde sa žiaci učili ako objaviť božskosť v sebe samých. Museli prekonávať svoje túžby, ovládať svoje emócie a stať sa pánmi svojej mysle. Bol to nesmierne náročný a zdĺhavý proces, no ak uspeli, čakalo ich Zasvätenie – Iniciácia, čo je štvrtý stupeň evolúcie vedomia. Po nej nasledovalo ďalšie vzdelávanie a hlboká práca na sebe.

Zasvätený učeník je však ešte stále viazaný na hmotný svet a musí prechádzať procesom reinkarnácie, čiže narodiť sa vo fyzickom tele a zomrieť, a to až dovtedy, kým nedosiahne piaty stupeň – Oslobodenie (nazývaný aj druhá Iniciácia). Potom sa už nemusí viac rodiť do hmoty a jeho duša vystúpi do inej, vyššej reality. Odtiaľ pomáha ľudstvu, aby sa mohlo očistiť od karmy, prekonať nevedomosť a kráčať na ceste za svetlom poznania.

Existujú ešte ďalšie dva stupne Iniciácie, kde duša vedome stúpa stále vyššie a získava skutočnú múdrosť. Na tejto úrovni sa nachádzajú kozmické bytosti, anjeli a Nanebovzatí Majstri, nazývaní aj Avatári či Mahatma – „Veľké duše“. To sú duchovne osvietené duše, ktoré v minulých životoch boli ľuďmi a mali fyzické telo, ale prešli procesom hlbokej spirituálnej transformácie. Teraz žijú na duchovnej úrovni a pomáhajú nám ako Veľkí Učitelia Ľudstva. Tieto duše dosiahli stav úplného očistenia od karmy a ilúzií hmotného sveta, takže už sa nemusia ďalej inkarnovať. Nachádzajú sa v absolútnej a trvalej jednote s Bohom, ktorého naplno realizovali sami v sebe.

Idea Veľkého Bieleho Bratstva ako hierarchie osvietených duší sa objavuje v histórii veľakrát. Pravdepodobne pochádza ešte z čias dávnej Atlantídy, kedy boli ľudia vysoko spirituálni a v blízkom kontakte s duchovným svetom. V staroveku bola súčasťou tajného učenia v chrámoch, kde zasvätenci pokračovali v mysterickej tradícii odovzdávania múdrosti. V stredoveku a na začiatku novoveku bolo toto učenie zabudnuté, no koncom 18. a začiatkom 19. storočia opäť vyšlo z temnoty na svetlo. Vďaka mysliteľom ako Karl von Eckartshausen, Alfred Percy Sinnett, či hnutiu RozenkruciánovIluminátov sa začalo šíriť čoraz viac, i keď pod rôznymi názvami.

Pojem Veľkého Bieleho Bratstva zaviedla Helena Petrovna Blavatská, neskôr sa tejto téme venovali napríklad aj známy mág Aleister Crowley, Alice A. Bailey, Guy Ballard, Geraldine Innocente, či Elizabeth Clare Prophet. Staroveké mystériá a tajné učenia začali byť veľmi populárnou tematikou v oblasti ezoteriky. Rituálni mágovia západnej mysterickej tradície sa často odvolávajú na Božskú Hierarchiu, komunikujú s osvietenými majstrami a získavajú od nich rôzne informácie. Názov Veľká Biela Lóža použili vo svojom učení aj Slobodomurári, ktorí zo starších zdrojov prebrali aj myšlienku Bratstva a systém iniciácií.

Veľkí Učitelia Ľudstva sú tie duše, ktoré vystúpili z hmotnej roviny do Nesmrteľnosti. No keďže ich srdce je tak otvorené a láska k ľuďom tak veľká, rozhodli sa, že neodídu ďaleko do kozmických výšin, ale naopak budú ľudstvu naďalej pomáhať a viesť ich na ceste za svetlom poznania. Brána je otvorená a preto jediné, čo musíme urobiť, je vojsť a kráčať ďalej s odhodlaním a túžbou po pravde.