Tantrický rituál bohyne Kálí

(článok vyšiel v časopise JÓGA DNES listopad/prosinec 2017)

„Kálí je původkyní sexu, je posedlá vášní, nezná strach, je hrozivá, ničivá, přetváří lidské vědomí, vnáší do života tajemno.“ Guillermo Ferrara

Kálí – bohyně transformace

Kálí je pravděpodobně nejmystičtější a nejsložitěji pochopitelnou indickou bohyní. Je temná, destruktivní, hrozivá a nepředvídatelná. Není tou laskavou a něžnou madonou jako ostatní bohyně, ale spojuje se se silami smrti, je záhadou, hrozbou až prokletím.

V sanskrtu slovo “kálí” znamená čas, přesněji jeho ženský aspekt (mužský je “kala”). Podle védské tradice je čas nejmocnější sílou, která vládne v univerzu. Ve své podstatě je čas samou věčností, nekonečným a neměnným trváním. Neboť vše se mění, kromě změny samotné. Vše se hýbe a tento pohyb nikdy neskončí. Čas je velkou energií změny, která vše pohání k růstu a rozvoji. Tento růst však není kontinuální, nastává na základě mnoha zrození a smrti, díky kterým duše přichází k poznání nejvyšší pravdy, pochopení samotného času a splynutí s věčností. Kálí je bohyně, která symbolizuje spirálovitý proces, ve kterém se rozvíjíme a stáváme se samotnou podstatou bytí, které přesahuje všechny formy a změny. Čas tedy není pouze jakési abstraktní kontinuum, je to živé pole vědomé energie. Čas je velkým lůnem, ve kterém se vše rodí, rozvíjí a zaniká, a proto má ženské kvality. Transformace je však možná pouze tehdy, když se duše zcela osvobodí od všeho, co ji svazuje. Kálí nás učí, že pokud se vzdáme jakékoliv připoutanosti od věcí a událostí, které se dějí v našem životě, staneme se schopnými ovládat čas.

Čas je tvoření i destrukce, protože na to, aby bylo možné tvořit něco nového, je nutné nejprve zničit staré. Kálí je obrazem ničení, ve kterém nezbývá nic, pouze bůh Šiva, její partner. On je Kala, pan času a věčnosti, transcendentní realita za vším pohybem. Kálí je ztělesněním energie boha Šivy, který se jí poddává a nechává ji na sobě tančit věčný tanec života a smrti. Kálí reprezentuje smrt ve všech jejích formách, ale především smrt individuálního já, ega. Smrt neznamená věčný konec, ale naopak nový začátek, znovuzrození a návrat do věčnosti.

Kálí také znamená krása. Kořen slova “kal” se dá přeložit jako počítat, měřit nebo dát do pohybu (aspekt času), ale také vyjadřuje to, co je dobře formované a vyměřené, čili krásné. Čas má v sobě pohyb, rytmus a tanec, který je základem vší krásy. Krása však není jen jemná a roztomilá, může také vyjadřovat teror a dokonce smrt. A právě Kálí je ztělesněním takové krásy. Je to nádherná žena, která tak dokáže okouzlit muže, že ten ztratí hlavu, ba dokonce život ve snaze získat ji. Připomíná nám, že skutečná krása je neuchopitelná, neboť není spojena s formou, ale s vědomím. Čím více hledáme krásu ve vnějším světě, tím více ztrácíme náš život. A naopak, čím více ji hledáme uvnitř, tím více se dotýkáme věčnosti.

Tantrický rituál bohyně Kálí

Prastaré tantrické učení vnímá každého muže a ženu jako boha a bohyni a uctívá je. Kálí je bohyní, která je úzce spojena s tantrou. Božská dvojice Šiva-Kálí je jedním z aspektů spojení univerzální mužské a ženské energie (Šiva-Šaktí). Při tomto posvátném rituálu se muž i žena učí vnímat svou sílu a kvality energie, která je tvůrčí a zároveň destruktivní. Šiva, který reprezentuje čisté božské vědomí mimo všechny formy a aktivity, zůstává pasivní, zatímco Kálí (božská potenciální energie) je aktivní. Kálí je Šaktí, kreativní dynamická energie, univerzální substance nacházející se za vším vědomím. Je úzce spojena s mužskou energií Šivy, bez kterého nedokáže existovat ani tvořit.

Nejvhodnější dobou pro provedení tantrického rituálu bohyně Kálí je zatmění měsíce, případně nov. Kálí má ráda smyslné vůně (santal, pačuli, ylang ylang, kafr), červené květy, rytmickou hudbu, senzuální tanec a víno. Je uctívána prostřednictvím těla ženy a darů.

Příprava prostoru

Místnost, kde se bude rituál odehrávat, by měla být oddělena od pracovního prostoru. Ideální je ložnice, případně meditační místnost. Měla by být čistá, uklizená a neměly by tam být žádné rušivé věci jako televize, počítač, noviny a časopisy nebo dětské hračky. Osvětlení by mělo být tlumené, ideální jsou svíčky, které kromě navození intimní atmosféry prostor i energeticky očistí. Dále je důležitá příjemná vůně (pozor na příliš silné a umělé esence!) A harmonická hudba. Na postel, pohovku nebo podložku na zemi rozprostřete pěknou deku a polštáře. Na dozdobení prostoru můžete použít živé květiny – stačí pár kvítků nebo lístků poházet na přikrývku.

Oltář a obětné dary

V jedné části místnosti si udělejte malý oltář, na který dejte obrázek nebo sošku bohyně Kálí (pro vyrovnání energií i boha Šivy) a případně další spirituální nebo energeticky silné předměty, které jsou vám blízké – krystaly, meditační málu apod. Na oltář nebo k němu dejte obětní dary pro bohyni Kálí – ovoce, sladké dobroty, víno.

Tělo jako chrám

Vaše tělo je chrámem, který nejdříve náležitě připravte na posvátný rituál, který budete provádět. Vy i váš partner se osprchujte a natřete si pokožku smyslnými vonnými oleji. Používejte pouze přírodní vůně, ne chemické kosmetické přípravky. Můžete se ozdobit šperky – náramky na ruce i nohy, náhrdelník, náušnice. Dejte však pozor, aby nebyly ostré a nepřekážely vám při pohybu. Na čelo si můžete nalepit bindi a zvýraznit si oči tmavou linkou. Zůstaňte oba nazí, případně si jen převažte kolem sebe lehkou látku.

Úvodní naladění – invokace bohyně Kálí

Nakreslete nebo pomocí provázku vytvořte kruh, dostatečně velký, abyste do něj oba vešli. Připravte si čtyři bílé svíčky. Vejděte do kruhu, s rukama na srdci pošlete pozdrav do čtyř světových stran a společně zapalte svíčky. Nalaďte se na energii bohyně Kálí a zahajte rituál následující modlitbou:

„Kálí, nahý duchu ženství, šperku ze smyslných perel plný vášně a odvahy. Kálí, jsi původkyní tajů, jsi mostem spojujícím pozemské a nadsmyslové. Ó Kálí, jsi tak krásná a zároveň mocná, jsi darem z duše. Přinášíš osvobození skrze sex a moudrost.

Kálí, Kálí, Kálí, nech mne opřít se o tvou náruč bohyně, potěš mne svým ženským objetím. Ty, která odsekáváš hlavy lidskému egu, spal mé slabiny a dej mé duši sílu, obnaž mé nitro, aby mohlo spatřit světlo. Tvůj jazyk vyvolává vášeň a rozdmýchává plamen touhy, tvá šavle umí rozsekat lhostejnost. Kálí, ty napájíš kundalini v mém těle. Jsi skutečná, když plníš lidská přání.“

Pak oba věnujte na počest Kálí energický a erotický tanec, ve kterém vyjádřete verše modlitby. Snažte se o dosažení hlubokého propojení s její energií. Žena se stává ztělesněním bohyně Kálí, má mocný a pronikavý pohled, je krásná a smyslná. Muž je energií boha Šivy, který je silný a neměnný, plně odevzdává svou důvěru partnerce a nechá jí energii tančit a tvořit. Během tance začněte společně s partnerem opakovat mantru “Óm kang kaliko nama”, nebo jen vzývejte jméno Kálí. Tak se v ženě bude postupně hromadit božská energie, která je tvůrčí a zároveň destruktivní.

Meditace

Když budete oba cítit, že energie je dostatečně vystupňovaná, zůstaňte stát nebo si sedněte čelem k sobě a nechte se přenést do hlubokého meditativního stavu. Představujte si obraz bohyně Kálí jako krásné ženy s divokým pohledem a vystrčeným jazykem, kterým probouzí sexuální energii. Má dlouhé černé vlasy, čtyři ruce symbolizující čtyři světové strany a otevřené třetí oko plné moudrosti. Propojte se s její sílou, umožněte proudu energie vystoupit vaším středním energetickým kanálem a osvobodit vašeho ducha.

Posvátné spojení

Žena-Kálí se posadí, chytí se za špičky nohou a zvedne je do výšky. Muž-Šiva medituje u jejího nahého jóni a uctívá energii života, kterou ztělesňuje. Potom si muž lehne na záda, nechává své tělo odpočívat a žena, do níž vstoupila Kálí, se na něj obkročmo posadí. Společně se oddávají maithuně – posvátnému tantrickému rituálu spojení a s každým výdechem vyslovují mantru Óm. Oba partneři ztělesňující Kálí a Šivu opouštějí hranice svého ega a nacházejí naprosté sexuální a duchovní naplnění. Pomalu přecházejí do stavu naprostého klidu, blaženosti a tiché meditativní extáze.

Poděkování

Na konci rituálu společně a s radostí děkujte Kálí za hluboký prožitek a získanou energii. Na její počest pojídejte ovoce, lahodná jídla a popíjejte víno.