Joga na otvorenie srdca

Balans 2_2016, str.2 Balans 2_2016, str.3

Balans 2_2016, str.4

(článok vyšiel v časopise BALANS č. 2/2016)

Srdcová čakra je miestom, kde sídli vaša duša. Keď je otvorená, môžete žiť naplnený život v láske, ktorú dokážete bezpodmienečne dávať i prijímať. Joga a meditácia sú cesty, ktoré vás dovedú do vnútorného chrámu vášho srdca a pomôžu vám rozžiariť v sebe svetlo lásky.
Srdce sa nachádza presne v strede medzi tromi spodnými a tromi vrchnými čakrami, je mostom, ktorý spája fyzickú rovinu s duchovnou. Iba človek s otvoreným srdcom dokáže počúvať svoj vnútorný hlas a nájsť správnu cestu, ktorou sa má v živote uberať. No ak je v tejto oblasti nejaký blok – fyzický, emocionálny, psychický, prípadne karmická záťaž z minulosti, bude to mať vplyv na všetky aspekty života. Pre človeka so zablokovanou štvrtou čakrou je ťažké mať láskyplné vzťahy, lebo má strach z odmietnutia a preto sa cíti izolovaný. Vedomou prácou s touto čakrou môžete vyliečiť bolesti z minulosti, otvoriť vaše srdce láske, naučiť sa bezpodmienečne milovať a vytvoriť zdravé vzťahy.

Viac energie do života
Štvrtá čakra je spojená s elementom vzduchu, ktorý pomáha integrovaťduchovné uvedomenie lásky, súcitu a spojenia s Univerzom. Vzduch, rovnako ako láska, je všade okolo vás aj vo vašom vnútri. Vedomou prácou s dychom sa naučíte ovládať svoju energiu a transformovať ju podľa potreby. Súčasťou jogy sú aj dychové cvičenia nazývané pránajáma, pri ktorých sa dych vedome vedie určitým spôsobom s cieľom zlepšiť prúdenie životnej energie prány. Pravidelné praktikovanie pránajámy vám pomôže odstrániť blokády vo všetkých čakrách a energetických kanáloch, čo prináša zlepšenie zdravia a príjemný pocit.

Dynamická jogová zostava na otvorenie 4. čakry
Joga má veľa podôb, od klasickej pomalej hatha jogy až po moderné dynamické štýly ako napríklad vinyasa flow, pri ktorom si precvičíte celé telo. Tu je pohyb synchronizovaný s dychom a pozície plynule nadväzujú jedna na druhú v rytme nádychu a výdychu. Je to akoby duša tancovala v tele, slobodne a bez zábran. Nájdite si chvíľku pre seba a vhodné miesto, kde vás nikto nebude rušiť. Pustite si príjemnú rytmickú hudbu a zacvičte si nasledujúcu zostavu asán, ktoré vám pomôžu otvoriť srdce a nabijú vás novou energiou. Keď dokončíte túto sériu cvikov na jednu stranu, zopakujte všetky pozície znova na druhú stranu, aby ste tak dokonale precvičili celé telo.
1. Ponorenie do srdca
Posaďte sa do meditačného sedu s prekríženými nohami a rovným chrbtom. Ruky si voľne položte na kolená, na oboch rukách spojte palec a ukazovák a zatvorte oči. Obráťte svoju pozornosť do oblasti srdcovej čakry a pozorujte svoj dych. Vnímajte, ako energia prúdi s každým nádychom, a s každým výdychom odchádza všetko to, čo nechcete alebo nepotrebujete. Upokojte svoju myseľ a počkajte na moment, v ktorom sa všetko zastaví.

2. Nádych v kobre
Pozícia kobry prirodzene otvára hrudník a vytvorí priestor pre pľúca, aby sa mohli nadýchnuť do svojej plnej kapacity. Rozprúdi zablokovanú energiu v oblasti srdcovej čakry a otvorí vás láske a radosti. Ľahnite si na brucho a položte dlane na zem tak, aby prsty nepresahovali plecia. Pomaly sa s nádychom dvíhajte do záklonu, ramená pri tom zatláčajte smerom dozadu a dolu. Snažte sa čo najviac otvoriť hrudník a predstavujte si, ako s každým nádychom prijímate novú energiu do oblasti srdca.

3. Pretočenie do strany
Z kobry sa vytočte na pravý bok, pravá noha zostane vystretá a ľavá vykročí dopredu tak, aby ste mali ľavé koleno čo najbližšie pri hrudníku. Preneste ľavú ruku za seba a zatlačte ľavé plece dozadu, aby sa vám čo najviac otvoril hrudník. Ak chcete pozíciu prehĺbiť, otočte aj hlavu smerom doľava. V pozícii zotrvajte niekoľko nádychov a výdychov.

4. Silné ruky
Táto pozícia je trochu náročnejšia, vyžaduje si silné ruky, pevné brucho a plné sústredenie na každý pohyb, aby ste v nej dokázali udržať rovnováhu. Ľavé chodidlo si položte na stehno pravej nohy, zodvihnite zadok a preneste váhu na pravú ruku. Ľavú ruku najskôr natiahnite smerom hore a potom dozadu tak, aby ste čo najviac otvorili hrudník. Dýchajte zhlboka a sústreďte sa na stred svojho tela.

5. Natiahnutie stehna
Z predchádzajúcej pozície prejdite do polohy psa pozerajúceho dolu (nazývaný aj strecha). Pravá ruka zostáva pevne na zemi a ľavou sa chyťte za pravú špičku. Priťahujte nohu čo najviac smerom k sebe a zatláčajte pritom hlavu smerom dolu. Tip: Ak je tento cvik pre vás príliš náročný, môžete použiť opasok alebo uterák, ktorý si zachytíte o špičku pravej nohy.

6. Kosák
Vykročte pravou nohou dopredu tak, aby ste mali pravé koleno kolmo nad pätou v 90-stupňovom uhle. Zodvihnite obe ruky hore a s nádychom sa zakloňte. Ľavá noha zostáva vzadu na špičke a pomáha vám v pozícii udržať stabilitu. Dýchajte zhlboka a predstavte si, ako vám zo srdcovej čakry žiari nádherné zlaté svetlo.

7. Pes so zdvihnutou nohou
Z predchádzajúcej pozície položte dlane na zem a vytiahnite pravú nohu vysoko nahor. Hlava sa pri tom zatláča smerom k zemi, rovnako ako päta ľavej nohy. V pozícii sa snažte vystrieť obidve kolená a precíťte natiahnutie svalov chrbta, nôh aj ramien. Vydržte niekoľko dychov a prejdite do nasledujúcej pozície.

8. Holub
Vykročte pravou nohou dopredu tak, aby ste mali koleno čo najbližšie pri hrudi a špičku vo vzduchu. Potom zatlačte kolenom smerom doprava a položte pravú nohu na zem tak, aby päta bola čo najviac v úrovni stredu tela. Pozícia holuba je skvelá na uvoľnenie oblasti bedrových kĺbov a natiahnutie stehenných svalov. Pre toho, kto má bedrá príliš stuhnuté, bude asi príliš náročná, a preto ak cítite bolesť, môžete si pomôcť vankúšikom alebo dekou, ktorú si vložíte pod zadok, čím sa zmierni tlak.
Varianta pre pokročilých: Pokrčte ľavú nohu, zachyťte si špičku o vnútornú stranu ľavého lakťa a skúste si vzadu chytiť obe ruky.

9. Ťava
Kľaknite si na kolená, zakloňte hlavu dozadu a skúste sa rukami dotknúť nôh. Pokiaľ vám to nepôjde alebo budete cítiť bolesť v oblasti chrbta, môžete si položiť dlane na kríže, čím sa zmierni tlak. V tejto pozícii sa snažte tlačiť panvu smerom dopredu a čo najviac otvoriť hrudník.

10. Orlie ruky
Sadnite si na päty a omotajte si pravú ruku okolo ľavej. S nádychom ruky zdvihnite čo najvyššie a otočte hlavu smerom hore. Vydržte niekoľko dychov a potom sa vráťte naspäť. Táto varianta pozície nazývanej garudasána (garuda v sanskrite znamená orol) vám pomôže posilniť oblasť ramien a tricepsov.

11. Meditácia vďačnosti
Posaďte sa do rovnakej pozície, v ktorej ste začínali – s pokrčenými kolenami a vystretým chrbtom. Spojte si dlane pred hrudníkom do pozície namaskar (modlitebná pozícia). Zatvorte oči, postupne upokojte svoju myseľ a spojte sa so svojím srdcom. Cíťte vďačnosť za všetky dary, ktoré ste v živote dostali. Poďakujte aj svojmu telu za to, že vám verne slúži. Cíťte v sebe lásku ku všetkým bytostiam a dovoľte jej, nech vás celkom prežiari.