Joga a čakry

Vitalita 4_2015 - Joga a čakry_str.2

(článok vyšiel v časopise VITALITA č. 4/2015)

Čakry sú energetické centrá nášho jemnohmotného tela a predstavujú podklad, podmienku telesnej formy. Zodpovedajú za riadenie toku energie tak, aby jej každý orgán a každá bunka mali dostatok. Keď je niektorá z čakier zablokovaná, dochádza k fyzickej, mentálnej alebo emocionálnej nerovnováhe, ktorá sa môže negatívne prejaviť na ktorejkoľvek úrovni – ako telesné ochorenie, psychická porucha či negatívna emócia (strach, úzkosť, hnev a podobne).

Každá čakra súvisí s niektorým elementom v prírode. Prvých päť čakier je spojených s fyzickými prvkami zeme, vody, ohňa, vzduchu a priestoru. Dve najvyššie čakry nás spájajú s vyššími svetmi, elementom svetla a kozmickej energie.

Slovo „čakra“ pochádza zo sanskritu a v preklade znamená „koleso“. Je to preto, lebo čakry majú tvar kruhu, v ktorom sa otáča energia. Človek má sedem základných čakier, ktoré sa nachádzajú pozdĺž chrbtice, kadiaľ prúdia hlavné energetické kanály – pingala (slnečná energia), ida (mesačná energia) a sušumna (centrálny kanál).

Každá čakra má špecifické kvality, ktoré zodpovedajú vibráciám energie, ktorá nimi prechádza, od najnižšej až po najvyššiu. Prvá čakra predstavuje materiálnu rovinu, je základňou, na ktorej sa buduje naša identita. Každá ďalšia čakra vibruje na vyššej a vyššej úrovni až po siedmu, ktorá predstavuje spirituálne vedomie.

Úlohou čakier je zhromažďovať životnú energiu pránu, transformovať ju a ďalej distribuovať do celého tela tak, aby bolo zdravé a všetky orgány fungovali správne. Naše fyzické telo by bez čakier nemohlo existovať, bolo by nepoužiteľné ako stroj bez elektrickej energie.

Z poznatkov o čakrách vychádza aj joga, ktorá dokáže pomocou telesných pozícií, ovládania dychu a koncentrácie zosilniť a usmerniť tok energie v tele. V jogínskej tradícii postupný vývoj čakier odspodu nahor pozdĺž chrbtice súvisí s aktiváciou energie kundalini (hadej sily božskej energie), ktorej potenciál drieme v koreňovej čakre. Počas tohto vývoja nás čakry otvárajú vyšším úrovniam vedomia a zároveň sa tým harmonizuje a prečisťuje fyzické telo a uvoľňujú sa energetické blo kády. To si však vyžaduje určité úsilie, aby nás nerozptyľovali rôzne psychické javy a pokušenia ega, ku ktorým môže pri postupnom otváraní čakier dochádzať.

Aby sme boli zdraví a dosiahli harmóniu na fyzickej, mentálnej aj spirituálnej úrovni, je potrebné aby naše čakry boli otvorené a energia mohla cez ne voľne prúdiť. Praktizovaním jogy a meditácie môžeme očistiť našu energiu od nižších vibrácií a nasmerovať ju k vyšším. Tieto techniky nám pomôžu uzemniť sa, spojiť sa s naším stredom a žiť vedome.

Prehľad jednotlivých čakier

  1. Muladhára – koreňová čakra

Nachádza sa v oblasti kostrče, je červenej farby a jej symbolom je štvorec. Je to sídlo fyzickej vitality a základného inštinktu prežitia. Má na starosti všetky základné mechanizmy, ktoré udržiavajú fyzické telo pri živote. Je základom bytia a zakotvením fyzického vedomia. Je spojená s prvkom zeme a jej symbolickým zvieraťom je slon.

Keď je muladhára čakra v nerovnováhe, človek má pocit, že stratil korene, má nízke sebavedomie, niekedy až sebadeštruktívne správanie. Naopak, vyrovnanosť tejto čakry sa prejavuje pocitom sily a sebavedomia. Môžeme stáť pevne na vlastných nohách a postarať sa sami o seba aj o svoju rodinu.

  1. Svadhištána – sakrálna čakra

Názov druhej čakry pochádza zo sanskritského slova „svá“, ktoré znamená „sám o sebe“. Práve tu sa formuje naša identita, vedomie seba samého. Nachádza sa v podbrušku, jej farba je oranžová, element je voda, zviera krokodíl a symbol polmesiac obrátený smerom nahor. Je to centrum, ktoré ovplyvňuje všetky medziľudské vzťahy a pocity, ktoré máme sami k sebe aj k druhým. Sídli tu aj naša sexualita a ego.

Nevyrovnanosť svadhištána čakry prináša pocity emocionálnej nestability, viny a negatívny postoj voči sebe samému. Ak je v harmónii, cítime sa kreatívni, pozitívne naladení a otvorení zmenám. Vtedy s ľahkosťou plávame oceánom života.

  1. Manipúra –„čakra mesta klenotov“

Tejto čakre žltej farby vládne element ohňa, symbolom je obrátený trojuholník a zvieraťom baran. Nachádza sa v oblasti solar plexu – uprostred človeka. Manipúra je centrom príťažlivej sily a úcty. Umožňuje vyvážený vývoj osobnej sily a potencie a pritom nás otvára správnym činom a láske.

Keď máme vyrovnanú tretiu čakru, cítime sa sebavedomí a plní života. Máme dostatok energie k aktivite a tá prináša aj výsledky. No ak je manipúra zablokovaná, chýba nám odvaha, máme nedostatok sebavedomia a zdá sa nám, že stagnujeme. Prácou na tejto čakre môžeme prebudiť svoju vnútornú silu a zvíťaziť nad strachom.

  1. Anáhata – srdcová čakra

Anáhata je zvuk vesmíru, ktorý v tejto čakre počujú duchovní majstri. Práve cez ňu sa otvárame súcitu a vkladáme srdce do všetkého, čo robíme. Tu sa vedomie nášho JA obohacuje o oddanosť duchovnej láske, v ktorej sa stotožňujeme so všetkými formami života.

Farbou anáhata čakry je zelená alebo ružová, symbolom hexagram a zvieraťom antilopa. Vládne jej element vzduchu. Srdce je je centrom bezpodmienečnej lásky, duchovného rozvoja, súcitu a oddanosti. Je to most, ktorý spája nižšie a vyššie energie našej bytosti. Je sídlom Ducha, nášho skutočného JA, ktoré je slobodné a nezávislé.

Človek so zablokovanou štvrtou čakrou sa správa veľmi majetnícky a nie je schopný mať láskyplné vzťahy. Cíti sa izolovaný zo strachu z odmietnutia. Pozitívnou prácou s touto čakrou môžeme vyliečiť bolesti z minulosti, otvoriť naše srdce láske, naučiť sa milovať bezpodmienečne a vytvoriť zdravé vzťahy.

  1. Višuddha – „čakra čarokrásnych zvukov“

Elementom tejto čakry je priestor (éter), posledný z fyzických prvkov. Je miestom prázdnoty, v ktorej sme už spojili všetky štyri prvky a teraz začíname nachádzať prejavy vesmíru mimo dosah jeho zvukov. Je to centrum komunikácie, sebaprejavenia a kreativity, cez ktoré sa prejavuje náš vnútorný hlas. Má svetlomodrú farbu, symbolom je kruh vnútri obráteného trojuholníka a zvieraťom biely slon.

Ak je naša piata čakra v disharmónii, môžeme mať pocit, že sa nevieme vyjadriť alebo nedokážeme vysloviť našu pravdu. Môže to tiež spôsobiť, že budeme naopak rozprávať až príliš, ale nepočúvať druhých. Otvorená višuddha čakra nám pomôže vyjadriť naše emócie správnym spôsobom a tiež stať sa dobrým poslucháčom.

  1. Adžňa – tretie oko

Tretie oko sa nenecháva oklamať dualitou a chápe všetko ako prestupujúcu jednotu večnej slabiky ÓM. Tu sa odpútavame od ríše prvkov a prechádzame do vyššieho stavu vedomia.

Šiesta čakra sa nachádza v strede čela, jej farba je indigová, symbol je kruh s obráteným trojuholníkom vnútri. Keďže je to už oblasť ducha, nemá symbolické zviera.

Adžňa čakra je spojená s intuíciou (šiestym zmyslom) a ovláda funkcie ostatných čakier. Ak funguje správne, máme dobrý vnútorný zrak a veríme našej vlastnej múdrosti a schopnostiam. No ak je zablokovaná, naša myseľ sa stáva obmedzenou, sme príliš pripútaní k logike, nedôverčiví a cynickí. Práca s touto čakrou otvára našu myseľ k rôznym perspektívam a pomáha nám pochopiť poznanie, ktoré nemožno vnímať fyzickými zmyslami. Otvorenie tretieho oka je známkou spirituálneho rozvoja.

  1. Sahasrára – korunná čakra oslobodenia

Jej symbolom je lotosový kvet s tisícom okvetných lístkov, lotos vesmírnej slobody. Je miestom oslobodenia sa od cyklu znovuzrodení, od prvkov a oddelenosti pohlaví. Má fialovú farbu a znamená ducha, vedomie, požehnanie Božským poznaním. Reprezentuje najvyšší stupeň vedomia a osvietenie. Integruje všetky čakry s ich príslušnými kvalitami a spája nás s božskými sférami. Pomôže nám pochopiť kto skutočne sme – duchovné bytosti, zažívajúce ľudské skúsenosti.

Táto čakra sa nenachádza v tele, ale v priestore nad hlavou. Keď nie je otvorená, myslíme si, že šťastie môže prísť iba zvonku, čo nám spôsobuje utrpenie. Keď budeme s touto čakrou pracovať, pomôže nám to oslobodiť sa v každej situácii.

V ďalšom čísle si povieme, ako s jednotlivými čakrami pracovať tak, aby boli harmonické.