Emocionálne jedenie

(článok vyšiel v časopise BALANS č. 4/2021)